Öngösterim Görseli

EĞİTMEN DEĞERLENDİRME FORMU
1. Eğitim içeriği açık ve anlaşılırdı.
2.Eğitim ihtiyacımı karşılayacak konuları içermekteydi.
3.Eğitim Konuları, uygun yöntem ve teknikler kullanılarak aktarıldı.
4.Eğitim süresi eğitim içeriğine uygundu.
5. Eğitim süresince verilen örnekler yeterliydi.


6.Konuya hakimdi.
7.Anlatımı akıcı, net ve anlaşılırdı.
8.Eğitime aktif katılımı sağladı ve ilgiyi canlı tuttu.
9.Zamanı etkin ve uygun şekilde kullandı.
10.Konularla ilgili sorulara tatmin edici cevaplar verdi.
11.Katılımcılara yaklaşımı uygundu ve iletişime açıktı.


12.Eğitim dökümanları, eğitimin amacına ve içeriğine uygundu. (kullanıldı ise)
13.Görsel ve işitsel araç ve gereçler eğitim amacına uygundu.(kullanıldı ise)


14.Eğitim sınıfları temiz ve düzenliydi.
15.Eğitim sınıflarındaki fiziksel olanaklar(ısı, ışık, havalandırma ve vb.) yeterliydi.