Öngösterim Görseli
degerlerimiz myk

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir.
Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyümestratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir.
Biz sahip olduğumuzdeğerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
Açık, anlaşılır ve usulüne uygun  düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.
Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.
Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.
Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.